Select Page

Außerklinische Intensivpflege

Unsere Kundinnen und Kunden sind kranke und/oder pflegebedürftige Erwachsene und Kinder, die in ihrer häuslichen Umgebung versorgt und gepflegt werden möchten. Sie erhalten durch unseren Pflegedienst die individuelle und professionelle Unterstützung einer aktivierenden Pflege im Rahmen der Möglichkeiten und Ressourcen.

 

Medizin war schon immer mein Wunsch

Ovde cemo dodati tekst…

Meine Beruf – Intensivpflegeschwester

Intenzivna nega je skup medicinskih procedura ili treći, četvrti i peti stepen zdravstvene nege, koja se sprovodi nad bolesnikom posle završene reanimacije i ponovnog uspostavljanja cirkulacije nakon srčanog zastoja, teške traume, obimnijeg operativnog zahvata i besvesnog stanja bolesnika, na za to specijalno opremljenim odeljenjima – u okviru bolničkih odeljenja
i klinika za urgentnu medicinu.

Cilj intenzivne nege je da se stalnom kontrolom, pažljivim monitoringom i daljim lečenjem, pre svega spreče oštećenja mozga i sekundarne ishemične lezije drugih organa, a zatim po stabilizovanju stanja, da se otkrije i eventualni, osnovni uzrok, koji je doveo do zastoja srca i drugih vitalnih funkcija

Uloga osoblja intenzivne nege

Lice koje najviše vremena provodi uz kritično obolelog su medicinske sestre-tehničari iz čega proizilazi stav da je uloga ovih medicinskih radnika od ogromne važnosti.

Za rad u odeljenju intenzivne nege od medicinskih tehničara, ne zahteva se samo njegova neprekidna prisutnost uz bolesnika već i posedovanje određenih znanja i veština, posebno iz oblasti monitoringa vitalnih funkcija, mehaničke ventilacije, intravenske terapije i slično.

Progresivna zdravstvena nega

Progresivna zdravstvena nega je sistem organizacije bolnica u kojem se struktura bolesničkih jedinica bazira na stepenu težine stanja i rizika po život bolesnika i na intenzitetu njegovih potreba za lečenjem i negom.
Progresivna zdravstvena nega predstavlja fleksibilni organizacioni sistem medicinskog
zbrinjavanja i nege bolesnika, u kojem se arhitektonskim i tehnološkim rešenjima stvaraju
mogućnosti za obezbeđenje osnovnih nivoa nege.

Trijaza bolesnika

Trijaža bolesnika za intenzivnu negu
Polazna osnova za trijažu bolesnika za intenzivnu negu nije njegova dijagnoza bolesti, već:
 Stepen ugroženosti bolesniika i težina negovog zdravstvenog stanja
 Broj i složenost intervencija i vreme potrebno za njihovu uspešnu primenu, u cilju ostvaranja vrhunskih rezultata u lečenju i nezi.

Poluintenzivna nega

Poluintenzivna nega (drugi stepen progresivne nege)
Poluintenzivna nega kao sastavni deo savremenog lečenja i kontinuiranog zbrinjavanja
bolesnika obuhvata lica:
 Koja nemaju jasno očuvanu svest, koji ispoljavaju dezorijentisanost, agresivno ponašanje
i halucinacije,
 Kod kojih se kontrolišu vitalni znaci na 3-6 časova,
 Kod kohjih je krvarenje pod kontrolom, ali je neophodan povećan nadzor,
 Koji je ograničeno pokretan, zahteva pomoć pri hranjenju,
 Kod kojeg postoji poremećaj funkcije disanja,
 Kome je potrebna pomoć drugih lica, tj zavisi od tuđe pomoći
 Kojem je određen odgovarajući medicinski tretman.

Intenzivna nega

Intenzivna nega (treći stepen progresivne nege)
Intenzivna nega sastavni je deo savremenog lečenja i kontinuiranog zbrinjavanja bolesnika:
 Sa kvantitativnim/kvalitativnim poremećajima svesti,
 Bez svesti (komatozna stanja),
 Kojima se kontrolišu vitalni znaci svaka dva časa,
 Kod kojih postoji akutno krvarenje ili znaci pretećeg krvarenja,
 Koji je nepokretan, i zahtevaju pomoć drugih lica, hranjenje prirodnim ili veštačkim
putem (tj kod kojeg je uključena parenteralna * Koji zahteva intenzivni medicinski
tretman u bolesničkim jedinicama ili kome je određen odgovarajući medicinski tretman.

Specijalna intenzivna nega

Specijalna intenzivna nega (četvrti stepen progresivne nege)  je deo savremenog lečenja i kontinuiranog zbrinjavanja bolesnika:
 Koji je duže od 48 časova bez svesti,
 Kod kojeg postoji akutno krvarenje,
 Kod kojeg se kontrolišu vitalni znaci svakih sat vremena,
 Kod kojeg se kontinuirano daju: kiseonik, transfuzije krvi, infuzije kristaloida ili
medikamentozna terapija,
 Kod kojeg je neophodan specijalni medicinski tretman u prostorijama sa posebnom
nemenom.

Bessere Gesundheitsversorgung

ist unsere Mission

24/7 service

Termine am selben Tag sind verfügbar.

+491624279284

vesna.goreta7@gmail.com

Thalheimerstr.4, 91217 Hersbruck